POLÍTICA DE PRIVACITAT

en CAMACHO SPORT, SL ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Tractament de dades dels treballadors

responsable:CAMACHO SPORT, SL
finalitat:Gestionar la relació laboral
legitimació:Execució d'un contracte
destinataris:Estan previstes cessions de dades a Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua
drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció de l'responsable de l'tractament
procedència:El propi interessat

1. Qui és el responsable de l'tractament de les dades?

CAMACHO SPORT, SL

B21365960

C / RIBERA DEL GUADIANA 88 - 89. CP 21400, AYAMONTE - HUELVA

959 470 461

info@uniformesescolarescamacho.com

2. Amb quina finalitat tractem les dades personals?

en CAMACHO SPORT, SL tractem la informació que ens faciliten els treballadors per tal d'elaborar el contracte de treball, nòmines i assegurances socials, així com realitzar la prevenció de riscos laborals i la vigilància de la salut.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les dades?

Mentre es mantingui la relació laboral amb l'entitat i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades és l'execució de l'contracte de treball, el manteniment de la relació laboral.

5. A què destinataris es comunicaran les dades?

Les dades es comunicaran a Agència Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els drets de l'treballador quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CAMACHO SPORT, SL estem tractant o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, CAMACHO SPORT, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem en CAMACHO SPORT, SL procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades generals que es tracten són:

 • dades identificatives
 • informació comercial
 • dades econòmiques

Es tracten les següents categories de dades especials: Salut.

Tractament de dades dels clients

responsable:CAMACHO SPORT, SL
finalitat:Prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials
legitimació:
 • Execució d'un contracte
 • Interès legítim de l'Responsable
destinataris:Estan previstes cessions de dades a Agència Tributària i Entitats Financeres
drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció de l'responsable de l'tractament
procedència:El propi interessat

1. Qui és el responsable de l'tractament de les dades?

CAMACHO SPORT, SL

B21365960

C / RIBERA DEL GUADIANA 88 - 89. CP 21400, AYAMONTE - HUELVA

959 470 461

info@uniformesescolarescamacho.com

2. Amb quina finalitat tractem les dades personals?

en CAMACHO SPORT, SL tractem la informació que ens faciliten els clients per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades és:

 • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
 • Interès legítim de l'responsable: Enviament de comunicacions comercials

5. A què destinataris es comunicaran les dades?

Les dades es comunicaran a:

 • Agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals
 • Entitats Financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els drets de client quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CAMACHO SPORT, SL estem tractant o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, CAMACHO SPORT, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem en CAMACHO SPORT, SL procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades generals que es tracten són:

 • dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • informació comercial

Tractament de dades dels candidats a llocs de treball

responsable:CAMACHO SPORT, SL
finalitat:Realitzar els processos de selecció de personal
legitimació:Consentiment de l'interessat
destinataris:No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal
drets:Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció de l'responsable de l'tractament
procedència:El propi interessat

1. Qui és el responsable de l'tractament de les dades?

CAMACHO SPORT, SL

B21365960

C / RIBERA DEL GUADIANA 88 - 89. CP 21400, AYAMONTE - HUELVA

959 470 461

info@uniformesescolarescamacho.com

2. Amb quina finalitat tractem les dades personals?

en CAMACHO SPORT, SL tractem la informació que ens faciliten els candidats a un lloc de treball per tal de gestionar els currículum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.

No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

3. Per quant de temps conservarem les dades?

Dos anys des de l'última interacció.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada, per gestionar els currículum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal

5. A què destinataris es comunicaran les dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

7. Quins són els drets de l'candidat quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CAMACHO SPORT, SL estem tractant o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, CAMACHO SPORT, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim de l'responsable, l'interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem en CAMACHO SPORT, SL procedeixen de la persona interessada.

Les categories de dades generals que es tracten són:

 • dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
ca
Abrir chat
Utilizaremos tus datos personales únicamente para responder a tu consulta.